Norwegian Defence League

Høyreekstremismen er på frammarsj i Europa. Noen organisasjoner er åpenlyst nazistiske. Andre forsøker, under dekke av religionskritikk og med ytringsfriheten som skjold, å surfe på bølgen av islamofobi og muslimhets i samfunnet.

Etter mye fram og tilbake, er Norwegian Defence League (NDL), eller «Norsk forsvarsallianse», nå i ferd med å etablere seg i Norge. 19. mars ble Lena Andreassen valgt til ny leder[1]. NDL har varslet en demonstrasjon mot «islamifiseringen av Norge» ved Akershus festning i Oslo 9. april[2].

Innhold:

NDLs lederskap

Håvar Krane

Håvar Krane ledet NDL i en overgangsperiode, fram til organisasjonen gjennomførte valg av nytt lederskap nå i mars 2011[3]. Krane driver blant annet bloggen «Norgesposten» (som det lenkes til fra NDLs offisielle blogg), hvor han skriver mye om islam:

Vi kan være enig om at Islam er en styggdom, selve djevelskapen eller en middelaldersk ideologi som på det beste skulle ha vært gjort ulovlig i et sivilisert del av verden.

Kilde: norgesposten.net

Lena Andreassen

Toni Valtonen

Toni Valtonen

19. mars ble Lena Andreassen valgt til ny leder av NDL. Andreassen har sagt offentlig at det er viktig for NDL å luke ut «de brune kreftene» i organisasjonen, noe som tydeligvis inkluderer å pynte opp hennes egen bakgrunn. Fram til Andreassen ble valgt som ny leder av NDL, var det ikke vanskelig å se på Facebook-profilen hennes hvor sympatiene ligger.

En av Andreassens favoritter på Facebook pleide å være bryteren Toni Valtonen, som har et hakekors tatovert på armen og «White Pride» tatovert over hele ryggen. Dette kan selvsagt unnskyldes med en «genuin» interesse for sporten og trenger ikke å ha noe med hans politiske holdning å gjøre, men det var mere grums på Andreassens Facebook-side.

Andreassen pleide også å være med i Facebook-gruppen «white pride», et uttrykk som er blitt adoptert av nynazister. Dessuten var hun med i grupper for Front Nationale og Jean-Marie le Pen. Front Nationale og Jean Marie le Pen har kommet i søkelyset for å nekte for at Holocaust fant sted, og lederen le Pen har uttalt at nazi-okkupasjonen av Frankrike ikke var så «inhuman». Ifølge ham var gasskamrene i konsentrasjonsleirene kun «en liten detalj i 2. verdenskrig».

NS-/NDL-logo

NS-/NDL-logo

I Facebook-galleriet til Andreassen pleide man også å kunne finne en hjemmelaget NDL-logo, basert på merket til Nasjonal Samling – nazipartiet til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig.

Etter at nettsiden Radikal front i slutten av februar publiserte disse detaljene fra Andreassens Facebook-side, ble både Vantonen, den hjemmelagede NDL-logoen og de grumsete gruppetilknytningene til Andreassen fjernet av henne selv. Det passet nok ikke med det bildet NDL prøver å skape av seg selv.

(Det ligger større versjoner av bildene lenger ned i dette dokumentet.)

Kilde: radikalfront.com.

Lena Andreassen om Tea time-kampanjen

Lena Andreassen om Tea time-kampanjen

Et ferskt eksempel på hva lederen for NDL synes om muslimer, postet hun nylig selv på Facebook-gruppa «Norwegian Defence League (NDL)» søndag 3. april (se bildet til høyre).

Servering av te er altså en del av muslimenes kampanje for snikislamifisering, i følge Lena Andreassen.

(Lenger nede i dette dokumentet finner du et større utsnitt av denne Facebook-tråden.)

Andreassen er også fortsatt tilhenger av flere islamofobe Facebook-sider, som blant annet «Anti Islam», «islam is an evil ideology» og «Nice Turban…….. It Must’ve Cost U A Bomb».

Andreassen har dessuten ikke klart å fjerne alle gamle synder. I Facebook-albumet sitt har hun blant annet omtalt «muzzie and paki scum» i en kommentar til et bilde hun har lastet opp. «Muzzie» er slang for «muslim», og hva «paki» skal bety, er vel opplagt nok. En skjermdump av bildet med kommentarer finner du lenger nede i dokumentet, under «Bilder».

NDL og English Defence League (EDL)

Som NDL selv sier på nettsidene sine[4]: «The Norwegian Defence League – Norsk Forsvars Allianse – er en søstergruppe til The English Defence League.» English Defence League (EDL) etablerer i disse dager underavdelinger i en rekke europeiske land. Fellestrekket er at de søker tilknytning til etablerte høyreekstreme grupper.

Hva er EDL?

Akkurat som vårt hjemlige NDL, prøver moderorganisasjonen EDL å framstille seg selv som forkjempere for frihet og motstandere kun av ekstremisme. De påstår å være mot nazisme og rasisme, men i realiteten har EDLs aktivitet spredd et rasistisk budskap og ført til angrep og overgrep mot minoriteter og antirasister, spesielt muslimer. Flere av EDLs medlemmer er nazister, inkludert flere av lederne. Mange har bakgrunn fra eller er medlemmer av BNP, det britiske nasjonalistpartiet.

Det anerkjente magasinet «Searchlight» har oppsummert EDLs virksomhet slik:

The English Defence League (EDL) is a racist organisation whose main activity is street demonstrations against the Muslim community. Although it claims only to oppose Islamic extremism it targets the entire Muslim community and its actions deliberately seek to whip up tensions and violence between Muslim and non-Muslim communities.

Kilde: hopenothate.org.uk

Ifølge EDL selv er de bare ute etter «islamistiske ekstremister», men i realiteten er alle muslimer et mål for dem[5], noe som har ført til sammenstøt og overgrep rettet mot etniske minoriteter. Noen eksempler:

 • Preston, England 27. november 2010. EDL-medlemmer marsjerer i byen mens de roper: «Burn a mosque down»: Les mer »»
 • Tilgrising av en moske i Portsmouth: Les mer »»
 • En EDL-tilhenger ble dømt til blant annet ikke å gå på EDL-demonstrasjoner etter rasistisk oppførsel overfor en familie på en togplattform: Les mer »»

EDL og voldelige subkulturer

EDL springer ut fra og rekrutterer innenfor voldelige subkulturer. Organisasjonen har hatt stor suksess med å mobilisere innenfor etablerte casual-miljøer i England. Denne modellen blir forsøkt kopiert i andre land hvor tilsvarende «forsvarsallianser» blir etablert.

Utdraget nedenfor er hentet fra et blogginnlegg av Paul Ray (originalen er slettet), en av EDLs talspersoner. Innlegget viser hvordan tilknytning til casual-miljøer brukes som et mobiliseringsgrunnlag for islamofobiske meninger.

The most organised and the most ruthless street army in the country is arising and uniting in solidarity in the face of the threat that is now posed to the future of our Nation and people by the militant wing of the Islamic religion that is now living in our midst.

Did people think that the ‘Casuals’ would stay silent whilst their familes, friends and their neighbours lives were endangered by this invading religious military political force that has set out on its path of conquest against us?…What has started cannot be stopped now. This coming football season will see the ‘truce’ work itself out, and the brothers and comrades throughout the land unite in their common cause, against their common enemies, foreign and domestic.

What hope is there for our Nation if the home guard cannot put aside their petty differences and rivalries over such a serious threat to the life of our Nation. May Almighty God bless each of those who arise and answer the call.

It has begun.

Kilde: barthsnotes.wordpress.com

Paul Ray er en uttalt tilhenger av BNP, det britiske nasjonalistpartiet[6].

EDL mot journalister og antirasister

 • EDL-sympatisører har truet og angrepet journalister som dekker demonstrasjonene deres: Les mer »»
 • Og andre EDL- støtter oppfordrer medlemmene sine til å anse journalister som «fiendtlige»: Les mer »»
 • EDL angriper også anti-rasister og politiet: Les mer »»
 • Søsterorganisasjonen Welsh Defence League har brent anti-nazistiske flagg under demonstrasjoner: Les mer »»

Generelt om dagens høyreekstremisme

For litt over en måned siden, la Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fram sin årlige trusselvurdering. Om aktiviteten til høyreekstreme miljøer i Norge sa PST til VG 27. februar 2011:

– Aktiviteten til slike grupperinger har vist seg å gå i bølgedaler opp gjennom historien. Nå er den på vei opp. Vi kommer tilbake med mer om dette i trusselvurderingen.

Kilde: vg.no

I den åpne trusselvurderingen PST har lagt ut på nett, står det følgende om høyreekstreme grupper:

Høyreekstremister i Norge har de siste årene vært lite aktive. Tendensen til økt aktivitet i 2010 forventes imidlertid å fortsette i år. Flere aktører ønsker å revitalisere det høyreekstreme miljøet. Mangelen på sterke lederskikkelser begrenser imidlertid veksten av miljøet.

Det er indikasjoner på kontakt mellom norske høyreekstremister og organiserte kriminelle miljøer. Dette kan gi det høyreekstreme miljøet lettere tilgang på våpen og dermed øke voldspotensialet. Mens behovet for tilhørighet og fascinasjonen for vold ofte er tungtveiende grunner til at mange unge personer rekrutteres til høyreekstreme miljøer, synes ideologi å være en sekundær faktor.

Norske høyreekstremister har kontakt med svenske høyreekstremister, men også med andre høyre-ekstreme miljøer i Europa. Det er også kontakt mellom norske og russiske høyreekstremister. Russiske miljøer er langt mer voldelige enn andre europeiske miljøer og begår flere titalls drap årlig, i hovedsak på etniske minoriteter. De har således en høy status internt i miljøene. Kontakten med russiske høyre-ekstremister kan bidra til økt radikalisering og senke terskelen for voldsbruk i det norske miljøet.

Kilde: pst.politiet.no (PDF)

Fotnoter

 1. Kilde: http://norskforsvarsallianse.blogspot.com/2011/03/valg-av-leder-i-ndl.html
 2. Søknad til EBY fra Lena Andreassen om å få holde demonstrasjon på Kontraskjæret ved Akershus festning 9. april: PDF.
 3. Kilde: http://norskforsvarsallianse.blogspot.com/2011/03/pa-vegne-av-english-defence-league-ved.html
 4. Kilde: http://norskforsvarsallianse.blogspot.com/2011/02/norwegian-defence-league-norsk-forsvars.html
 5. Jf.: http://www.islamophobia-watch.com/islamophobia-watch/2009/7/7/paul-ray-admits-to-bnp-links.html
 6. Kilde: http://barthsnotes.wordpress.com/2009/07/08/bnp-link-to-english-defence-league-website/

Bilder

Lena Andreassens idrettsfavoritt.

Lena Andreassens idrettsfavoritt.

 

Idrettsfavoritten i større format.

Idrettsfavoritten i større format.

 

Lena Andreassens tidligere FB-grupper.

Lena Andreassens tidligere FB-grupper.

 

Lena Andreassens NDL-logo.

Lena Andreassens NDL-logo.

 

Nasjonal samlings merke.

Nasjonal samlings merke.

 

Lena Andreassen om Tea time-kampanjen fra Antirasistisk senter

Lena Andreassen om Tea time-kampanjen fra Antirasistisk senter

 

Lena Andreassen om muslimer og pakistanere.

Lena Andreassen om muslimer og pakistanere.

Reklamer

6 responses to “Norwegian Defence League

 • blæ

  veldig bra innlegg!

 • Skint

  Godt jobba. nazismen skal knuses!

 • minarkisme

  Om de er Nazister kan diskuteres, EDL har sterke knytninger til Jewish Defence League.
  Sist jeg sjekket var ikke JDL nazister.

  • Aldri mer nazisme

   Det ville i så fall ikke være første gangen man hørte om nazistiske jøder, minarkisme, så bisart det enn høres ut.

   Det som karakteriserer nazismen er a) at den er ekstremt statsautoritær, og b) at den har funnet seg én gruppe som får skylda for alt som er galt. At NDL (og EDL) har gitt muslimer rollen som syndebukk i stedet for jøder, gjør dem ikke mindre nazistiske.

   • minarkisme

    Du glemte. c) Troen på at den ariske rasen er den beste rasen. d) Troen på et system som ikke tillater gjeld eller banker. e) Sosialisme.
    Noe som også får deg til å stille flere spørsmål, hvorfor noen kaller NDL Høyreekstreme og Nazistiske samtidig.

 • Kampen for et nazifritt Norge | Radikal Front

  […] Skrevet av Erik Skare, den 11. april 2011
  Lørdag 9. april hadde Norwegian Defence League varslet en demonstrasjon mot «islamifiseringen av Norge» ved Akershus festning i Oslo. Det vekker ikke særlig gode minner for osloborgere. 9. april 1940 var dagen da nazi-Tyskland gikk til angrep på Norge og Danmark, og samme dag ble hakekorset heist på Akershus festning ved Kontraskjæret. At moderne nazister prøver å bruke akkurat denne dagen til å spre hat og fremmedfrykt, er ikke så rent lite drøyt – det kunne vi ikke la gå upåaktet hen.[…]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: